Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Medica 12-15 november
Läs mer här...

Kalibreringspremie! Nu har kampanjen upphört!
Läs mer här...

Vinnare i vår tävling på SAMTIT!
Läs mer här...

OJOJ! VT650 och VT900 - Kampanj pågår till 31 maj
Läs mer här...

2D- och 3D-fantomset 555

Detta är ett set med ett 2D- och ett 3D-fantom som beskrivs i AIUM-skriften ”Standard Methods for Calibration of 2-Dimentional and 3-Dimensional Spatial Measurement Capabilities of Pulse Echo Ultrasound Imaging Systems”. Dessa fantom har designats för att utvärdera mätningar tagna med ultraljudssystem som använder nyare ”encoding” algoritmer för spatial upplösning. Detta är speciellt viktigt på de 3D- och 4D-system som finns på marknaden för nuvarande. Båda fantomen är tillverkade av en vattenbaserad polymer som heter Zerdine, och innefattas i kraftiga ABS-plastbehållare som minimerar uttorkning. Bakgrunden är kalibrerad för att likna ultraljudskarakteristiken hos mänsklig levervävnad.

3D-fantomet är ett volymetriskt objekt-fantom och innehåller ett stort och ett litet äggformat objekt. Det finns två skanning ytor på fantomet, och objekten är placerade ”off-center” i bakgrundsmaterialet. Beroende på vilken sida av fantomet som skannas, är test objekten placerade på avstånd på mellan 2 och 6 cm från scanningmembranet.

2D-fantomet är ett trådfantom som kan användas för att linjära och böjda dimensioner, såväl som perimetrar, volymer och areor. Det kan också användas för att avgöra bildlikformighet och penetreringsdjup. Fantomen kommer med en kraftig väska, en kopia av AIUM-artikeln som användarhandledning.

Egenskaper

  • Uppfyller AIUM standarder
  • Simulerar karakteristiken av mänsklig lever
  • 3D-fantomets testobjekt har volymerna 6,7 resp 65 ml
  • Perfekt för QA/Service – ej påverkad av ändringar i temperaturen
  • Kraftig förvaringsväska ingår

© 2018 Tesika Teknik AB