Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Medica 12-15 november
Läs mer här...

Kalibreringspremie! Nu har kampanjen upphört!
Läs mer här...

Vinnare i vår tävling på SAMTIT!
Läs mer här...

OJOJ! VT650 och VT900 - Kampanj pågår till 31 maj
Läs mer här...

Gråskalefantom 047

Från Fluke Biomedical kommer nu också en serie med ultraljudsfantom. Detta nydesignade gråskale-fantom använder utprovade patenterade material för att snabbt åskådliggöra upplösningensförmågan i gråskalan på kontinuerliga djup från 1 till 12 cm. Det är ett enkelt verktyg för att utvärdera upplösning av volymer som varierar i storlek, djup och kontrast. Detta fantom är ett idealiskt verktyg för att träna optimala systeminställningar och för att utvärdera systemfunktionalitet. Testobjekten kan studeras med antingen cirkulärt eller ellips-format tvärsnitt. Objektdiametrarna valdes så att volymen dubbleras när diametern ökar. Gråskale-nivåerna har valts så att signalintensiteten dubbleras när man flyttar från ett objekt till nästa. De icke-ekogena objekten uppfyller ACR's ackrediterings-program. Fantomet är tillverkat av Zerdine® - en fast-elastisk polymer vars elastiska egenskaper kan kontrolleras oberoende av dess akustiska egenskaper.

Egenskaper

  • 21 testobjekt
  • Diametrar 2.4, 4 och 6.4 mm
  • Kontraster: icke-ekogent, -9, -6, -3, +3, +6, +9 dB
  • Kontinuerliga djup från 1 till 12 cm
  • Hård väska ingår

© 2018 Tesika Teknik AB