Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Kalibreringspremie! Nu har kampanjen upphört!
Läs mer här...

Vinnare i vår tävling på SAMTIT!
Läs mer här...

OJOJ! VT650 och VT900 - Kampanj pågår till 31 maj
Läs mer här...

i3 och X2 Solo presentation
Läs mer här...

Gråskalefantom 047

Från Fluke Biomedical kommer nu också en serie med ultraljudsfantom. Detta nydesignade gråskale-fantom använder utprovade patenterade material för att snabbt åskådliggöra upplösningensförmågan i gråskalan på kontinuerliga djup från 1 till 12 cm. Det är ett enkelt verktyg för att utvärdera upplösning av volymer som varierar i storlek, djup och kontrast. Detta fantom är ett idealiskt verktyg för att träna optimala systeminställningar och för att utvärdera systemfunktionalitet. Testobjekten kan studeras med antingen cirkulärt eller ellips-format tvärsnitt. Objektdiametrarna valdes så att volymen dubbleras när diametern ökar. Gråskale-nivåerna har valts så att signalintensiteten dubbleras när man flyttar från ett objekt till nästa. De icke-ekogena objekten uppfyller ACR's ackrediterings-program. Fantomet är tillverkat av Zerdine® - en fast-elastisk polymer vars elastiska egenskaper kan kontrolleras oberoende av dess akustiska egenskaper.

Egenskaper

  • 21 testobjekt
  • Diametrar 2.4, 4 och 6.4 mm
  • Kontraster: icke-ekogent, -9, -6, -3, +3, +6, +9 dB
  • Kontinuerliga djup från 1 till 12 cm
  • Hård väska ingår

© 2018 Tesika Teknik AB