Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Kalibrering under augusti
Läs mer här...

Leveranser av nya instrument
Läs mer här...

JAVA Log4j sårbarhet
Läs mer här...

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

ESA620

ESA620 är det senaste tillskottet av elsäkerhetstestare från Fluke Biomedical. ESA620 har fler testmöjligheter än de andra testarna och kan testa mot den nya IEC62353 standarden samt IEC60601-1 och labstandarden IEC61010-1. Testaren kan antingen användas manuellt eller köra automatiskt med hjälp av PC-mjukvara. Testaren är ungefär hälten så stor som de större testarna QA-90 och 601Pro XL, men rymmer trots det även en EKG-simulator samt möjlighet att köra jordresistansmätning med 25A. För körning med automatik finns PC-mjukvaran Ansur med plugin för ESA620. PC-mjukvaran BTV inkluderar också ESA620.

Egenskaper

  • Ny design med Flukes kvalitetskrav
  • Testar enligt bl a IEC60101-1, IEC62353 och IEC61010-1
  • Möjlighet att lägga in fördröjningar i testsekvenserna
  • Testström för skyddsjordsresistans: 0,2 och 25 A
  • Inbyggd EKG-simulator
  • PC-mjukvaran Ansur finns som extra tillbehör
  • PC-mjukvaran BTV medföljer och kan användas för att skapa testmallar och fjärrstyra testaren.

© 2022 Tesika Teknik AB