Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Kalibrering under augusti
Läs mer här...

Leveranser av nya instrument
Läs mer här...

JAVA Log4j sårbarhet
Läs mer här...

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

ESA612

Detta är den senaste portabla elsäkerhetstestaren från Fluke Biomedical. Ett enkelt instrument för manuella tester, som förvandlas till en automatisk testare med hjälp av PC-mjukvarorna BTV eller Ansur. BTV har struktureras om för att kunna köras på mini-laptops typ ASUS eee. Nya BTV kan enkelt uppdatera en databas på nätverket. Testaren kan, förutom att köra tester enligt standarden IEC 60101-1 (nu även 3:e utgåvan), även utföra tester enligt den nya standarden IEC 62353.

Egenskaper

  • Testlaster för IEC 60101-1 och AAMI
  • Enkel EKG-simulator inbyggd
  • Inbyggt minne för lagring av enstaka mätingar
  • Testström för skyddsjordsresistans 200 mA (enl (IEC 62353)
  • PC-mjukvaran BTV medföljer
  • Paketlösning med mini-laptop och PC-mjukvara kan erbjudas

© 2022 Tesika Teknik AB