Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Kalibrering under augusti
Läs mer här...

Leveranser av nya instrument
Läs mer här...

JAVA Log4j sårbarhet
Läs mer här...

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

601Pro XL

Elsäkerhetstestaren 601Pro XL hör, tillsammans med QA-90, till de mer avancerade testarna från Fluke Biomedical och kombinerar enkelt användande med automatik. I testaren finns laster för tester enligt EN 60601-1, IEC 61010-1 och AAMI. Med 601Pro XL kan man testa automatiskt, manuellt eller stegvis. Man kan lägga till fördröjningar om det behövs, och om man har behov av det, medföljer det PC-mjukvara för att fjärrstyra och importera testresultat från601Pro XL. Mer om mjukvaran BTV hittar du under PC-mjukvara.

Egenskaper

  • Tester enligt bl a IEC 60101 och IEC 61010
  • Internt minne för testmallar och testresultat
  • Möjlighet att lägga in fördröjningar i testsekvenserna
  • Möjlighet till olika Typ på patientanslutna delar
  • Testström för skyddsjordsresistans: 1, 10 och 25 A
  • Inbyggd EKG-simulator
  • PC-mjukvaran BTV medföljer och kan användas för att skapa testmallar och fjärrstyra testaren.

© 2022 Tesika Teknik AB