Tesika Teknik AB

Nyheter

Senaste nytt

Kalibrering under augusti
Läs mer här...

Leveranser av nya instrument
Läs mer här...

JAVA Log4j sårbarhet
Läs mer här...

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

JAVA Log4j sårbarhet

Nyligen har det uppmärksammats en sårbarhet för mjukvaror som använder komponenter i vissa versioner av Java Log4j-biblioteket.

Vi har konfirmerat att mjukvaror från RaySafe (fd Unfors) inte använder dessa komponenter och troligen ej heller Ansur från Fluke Biomedical, som bygger på äldre teknik.
Mjukvarorna BTV och BTVSQL använder inte heller dessa komponenter. Denna sida uppdateras efterhand som vi vet mer.

Inlagt: 2021-12-20

© 2022 Tesika Teknik AB