Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

RaySafes Service Program nyheter
Läs mer här...

Svensk Medicinteknisk Förening - MTF
Läs mer här...

Pristävling MT-Dagarna 2023
Läs mer här...

Infusionspumptestaren IDA-6 är här!
Läs mer här...

ESA612

Detta är den senaste portabla elsäkerhetstestaren från Fluke Biomedical. Ett enkelt instrument för manuella tester, som förvandlas till en automatisk testare med hjälp av PC-mjukvarorna BTV eller Ansur. BTV har struktureras om för att kunna köras på mini-laptops typ ASUS eee. Nya BTV kan enkelt uppdatera en databas på nätverket. Testaren kan, förutom att köra tester enligt standarden IEC 60101-1 (nu även 3:e utgåvan), även utföra tester enligt den nya standarden IEC 62353.

Egenskaper

  • Testlaster för IEC 60101-1 och AAMI
  • Enkel EKG-simulator inbyggd
  • Inbyggt minne för lagring av enstaka mätingar
  • Testström för skyddsjordsresistans 200 mA (enl (IEC 62353)
  • PC-mjukvaran BTV medföljer
  • Paketlösning med mini-laptop och PC-mjukvara kan erbjudas

© 2024 Tesika Teknik AB