Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

RaySafes Service Program nyheter
Läs mer här...

Svensk Medicinteknisk Förening - MTF
Läs mer här...

Pristävling MT-Dagarna 2023
Läs mer här...

Infusionspumptestaren IDA-6 är här!
Läs mer här...

RaySafe X2 Solo

RaySafe X2 Solo är en instegsmodell till RaySafes X2 system, när man klarar sig med en sensor, t ex för dentalröntgen. I övrigt har X2 Solo samma fina egenskaper som vanliga X2-systemet.
X2 Solo Dent klarar med lätthet både intraoral röntgen, panorama och CBCT. Den levereras med en speciell panoramahållare för att enkelt ställa in sensorn för det smala strålfältet.

X2 Solo visar tydligt alla tillgängliga parametrar i displayen direkt efter en exponering, Genom att svepa ett finger över skärmen, visas även t ex grafen vid en pulsad exponering. Mätvärden sparas automatiskt i basenheten och kan föras över till PC senare, eller så kan man streama mätdata till PC'n i realtid med hjälp av medföljande PC-programvara.

Mer information hittar du här: Raysafe X2 Solo

© 2024 Tesika Teknik AB