Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

X2 familjen växer!
Läs mer här...

Sista månaden med Trade-in!
Läs mer här...

MT-dagarna 2017 i Västerås
Läs mer här...

Samtit 2017 Malmö
Läs mer här...

UltraiQ

Vi kan nu erbjuda PC-mjukvaran UltraiQ för QA-ändamål på diagnostiskt ultraljud. Mjukvaran används för att analysera bilder från ultraljudsfantom och med hjälp av dessa automatiskt mäta upp parametrar som penetrationsdjup och upplösning (lateral och axiell) för att bedöma bildåtergivningskvalitet och status på givaren som använts. Inbyggda Excel-mallar skapar automatiskt rapporter för uppföljning över tiden. Det finns flera utbyggnadsmoduler till mjukvaran som kan användas på gråskalefantom från de flesta tillverkare. I mars 2015 tillkom moduler för import av DICOM-bilder direkt från ultraljudssystemen, samt en mätmodul för utökade mätningar som kristallbortfall och känslighet (SNR)

Vi har fantom och mjukvara som ni kan få låna för utvärdering.

Klicka här för en demo-video som visar arbetsgången.

© 2017 Tesika Teknik AB