Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

Vinnare i utskickstävlingen
Läs mer här...

Sommartid på Tesika
Läs mer här...

SAMTIT 2020 ställs in
Läs mer här...

UltraiQ

För QA-mätningar på diagnostiska ultraljdusmaskiner erbjuder vi PC-mjukvaran UltraiQ. Mjukvaran används för att analysera bilder från ultraljudsfantom. UltraiQ gör automatiskt mätningar av parametrar som penetrationsdjup och upplösning (lateral och axiell) för att bedöma bildåtergivningskvalitet, samt bestämmer status på givaren som använts.

Mätvärden och en web-baserad rapport är tillgänglig direkt efter utförd mätning. Mjukvaran supportar ultraljudsfantom från flera kända tillverkare, inkl CIRS som vi representerar. Mjukvaran finns i fler olika versioner med nätverkslösningar och kopplingar till DICOM-servrar mm. Uppdateringar sker för nya funktioner och support av nya ultraljudsgivare. En uppskattad funktion hos UltraiQ är en enkel test av kristallbortfall och mätning av känslighet (SNR)

Vi har fantom och mjukvara som ni kan få låna för utvärdering.

Här finns mer information och en demo-video som visar arbetsgången.

© 2020 Tesika Teknik AB