Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Kalibrering under augusti
Läs mer här...

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

Vinnare i utskickstävlingen
Läs mer här...

Sommartid på Tesika
Läs mer här...

FAQ-frågor för ESA615

Q: När man använder BTV med ESA615, är det något speciellt att tänka på?

Q: Kan man göra mallar i BTV och sen exportera dem till ESA615?
A: Nej tyvärr, vi har ett annat format i BTV på mallarna, så man kan inte överföra dem till ESA615 direkt.

Det finns två möjligheter.

1. Antingen kan man använda "Ansur mini-plugin", en mjukvara som kommer med instrumentet för att skapa och överföra mallar till ESA615.

2. Eller så knappar man in mallarna direkt i instrumentet. Jag brukar själv knappa in dem direkt. Det är enklare att göra och går ganska snabbt ändå. Mallarna sparas på SD-kortet i sidan på ESA615, så om man vill kan man göra en backup av mallarna som ligger i mappen "TEST SEQUENCES" på kortet och spara dem i datorn.

Det går även att överföra mallar från kortet till kortet på andra ESA615 om man har mer än en.

© 2020 Tesika Teknik AB