Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

RaySafes Service Program nyheter
Läs mer här...

Svensk Medicinteknisk Förening - MTF
Läs mer här...

Pristävling MT-Dagarna 2023
Läs mer här...

Infusionspumptestaren IDA-6 är här!
Läs mer här...

FAQ-frågor för ESA615

Q: När man använder BTV med ESA615, är det något speciellt att tänka på?

Q: Kan man göra mallar i BTV och sen exportera dem till ESA615?
A: Nej tyvärr, vi har ett annat format i BTV på mallarna, så man kan inte överföra dem till ESA615 direkt.

Det finns två möjligheter.

1. Antingen kan man använda "Ansur mini-plugin", en mjukvara som kommer med instrumentet för att skapa och överföra mallar till ESA615.

2. Eller så knappar man in mallarna direkt i instrumentet. Jag brukar själv knappa in dem direkt. Det är enklare att göra och går ganska snabbt ändå. Mallarna sparas på SD-kortet i sidan på ESA615, så om man vill kan man göra en backup av mallarna som ligger i mappen "TEST SEQUENCES" på kortet och spara dem i datorn.

Det går även att överföra mallar från kortet till kortet på andra ESA615 om man har mer än en.

Q: Har en fråga angående elsäkerhetstestaren. När jag startar den, får jag felmeddelandet: ’polarity reversed’ Jag kan lösa det genom att trycka på reverse-knappen, men den behöver upprepas varje gång man sätter på systemet. Kan det vara att elkabeln behöver vara annorlunda eller finns annan lösning för det?

Q: Tied or not tied? Jag håller på att konfigurera entestsekvens, men fastnade på ovanstående och hittar ingen info om vad det innebär. Jag har en kuvös som har en tempsensor och denna är då en BF. Klass1. Direct 62353 och jag lägger in fördröjning osv.

Q: Vad heter testsladdarna som följer med ESA612, ESA620 och ESA620?

© 2024 Tesika Teknik AB