Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Leveranser av nya instrument
Läs mer här...

JAVA Log4j sårbarhet
Läs mer här...

Kalibrering under augusti
Läs mer här...

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

FAQ-frågor för RaySafe i3

Q: Vi funderar på att installera I3-systemet i vår nya hybridsal. Hur var det med frekvenserna, det står i produktspecen: Radio frequency 868.3 MHz or 918.3 MHz (depending on purchased configuration) Hur valde man detta. Vilken frekvens rekommenderar ni? Jag antar att skärmen måste vara i salen och hållaren för dosimetrarna utanför, för att de som inte används inte ska trigga. Hur har man gjort på andra sjukhus. Är det något annat man bör tänka på? Tror du räckvidden kan vara ett problem? Salen är ca 10*10 m och skärmen är tänkt att sitta på ena väggen. Räckvidden ska ju vara 5-15 m, och vi har aldrig upplevt problem med det, men man vet ju aldrig med nya miljön.
A: Det är 868,3 MHz som används i Sverige, och det är den frekvensen som är på alla era dosimetrar. När det gäller placering av skärmen brukar en del sätta den samman med röntgenskärmarna på dess hållare. Det ingår en hållare när man köper ett helt nytt system, där man kan specificera vilket fabrikat på hållare/röntgen-leverantör man önskar (finns 3 olika modeller). Det finns ju ett VESA-fäste baktill på skärmen. Sen är ju det viktigaste att den sitter så att alla ser den. När det gäller dosimetrarna så kopplar man dem ju till en PC för att initiera dem, där man kan tilldela dem till olika namn och/eller roller. Sedan kommer de inte upp på skärmen om de är stilla och inte utsätts för strålning (i3-dosimetrarna har en "sleep"-mode för att spara batterier). Så man bör nog sätta hållaren utanför hybridsalen. Sen aktiveras de och kommer upp på skärmen när de används i salen. Storleken på rummet på 10 x 10 m skall inte vara något problem.

Q: Jag behöver få information om Raysafe X2/i3 är kompatibel med win 10 och svar på frågorna nedan, hoppas att ni kan hjälpa mig med det.

Win 10

Har applikationen/applikationer stöd för Windows 10 x64 Enterprise?

Alla drivrutiner behöver vara signerade, är de det?

Är applikationen/applikationer framtidssäkrade för kommande uppgradering av OS?

Är applikationen/applikationer versionsberoenden till andra applikationer tex. Java, Adobe, etc? Om ja finns det möjlighet att avveckla versionsberoendet?


© 2022 Tesika Teknik AB