Tesika Teknik AB

Produkter

Senaste nytt

Kalibrering under augusti
Läs mer här...

Kalibreringsinformationen uppdaterad
Läs mer här...

Vinnare i utskickstävlingen
Läs mer här...

Sommartid på Tesika
Läs mer här...

FAQ-frågor för 601Pro XL

Q: Vår 601Pro XL stannar efter att testen är avslutad och går inte vidare.

Q: Vilken seriekabel skall användas mellan 601Pro XL och en PC för att köra BTV?

Q: Den inbyggda printer i vår 601Pro fungerar inte. Finns det reservdelar?

Q: Jag har kalibrerat 601Pro XL för resistansen i testkabeln men får ändå höga värden när kabeln är kortsluten mellan röd och grön ingång.

Q: Vi har haft problem att föra över data från 601Pro XL till BTV. Vad kan det bero på?

Q: Jag har problem att överföra Templates (Testmallar) till 601Pro XL från BTV.

Q: När jag mätte resistansen med testkabeln kortsluten mellan röd och grön ingång fick jag ett negativt värde.

Q: Var kan man köpa printerpapper till den interna printern i 601Pro XL?

Q: När jag startar testen i BTV kommer Test Monitor fönstret upp, men sedan går testen inte vidare. Vad är fel?

Q: Kommer era PC-mjukvaror för elsäkerhetstestare att fungera under Windows 7 också?

Q: Testerna tar lång tid när jag kör "stand-alone" jämfört med när jag kör med en PC kopplad. Vad beror det på?

Q: När vi kör en testsekvens stannar testen vid Enslosure Leakage och ett tickande ljud hörs. Vad är det för fel?

Q: Jag har satt i en ny rulle papper i skrivaren på min 601PRO, men det kommer ingen text. Den låter som vanligt, men det blir blankt? Är färgen slut?

Q: Här är felkoden på min 601:a, ERROR (0B00) Detected. System test: Mains Voltage Failure.

Q: Jag körde en test med labstandarden IEC 61010 och Accessible Voltage var för hög ca 100 - 110V (gränsvärde 55 V). Sedan var Accessible leakage OK och hela testen blev godkänd. Vad beror detta på?

Q: När jag försöker exportera testmallar till vår nya elsäkerhetstestare så får jag felmeddelande. Vissa mallar går att föra över, men inte alla. Kabeln är densamma som vi kör tester med dagligen.

Q: På de elsäkerhetstestare (601ProXL och ESA620) som vi har köpt från er så har jag märkt att gränsvärdena skiljer sig för tillåten jordläckström med en faktor 10. Vi har funderat på detta men blir inte riktigt kloka. Det ser ut som att det som gör skillnad är om vi väljer Standard ”60601” eller ”60601_3Ed”. Här tycker jag att jag fått lite olika besked. I Tredje utgåvan:

1. Är gränserna 5 mA (normalt) respektive 10 mA (felfall).

2. Är gränserna som förut (0,5 mA (normalt) respektive 1 mA (felfall)), men om vi har att göra med utrustning där de jordade delarna inte är berörbara av patient så gäller 5 mA respektive 10 mA.

Hur ser ni på detta och hur har ni implementerat det?

© 2020 Tesika Teknik AB